Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i
nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście
może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

 

 

Zródło: http://www.ministranci.sandomierz.opoka.org.pl/?page_id=46