SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.
O chrzest dla swoich dzieci proszą ci rodzice, którzy dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary katolickiej.
Prawo kościelne zezwala na udzielenie chrztu dziecku, którego rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa, jeśli istnieje przeszkoda uniemożliwiająca zawarcie takiego związku.
Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka.

Posługę chrzestnych mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy, którzy:
1. odbyli cykl 4 katechez dla rodziców i rodziców chrzestnych, przygotowujących do przyjęcia sakramentu chrztu dziecka
2. zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest lub jego rodziców (opiekunów)
3. są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii
4. prowadzą życie zgodne z wiarą i czekającymi ich obowiązkami
5. ukończyli 16. rok życia (można dopuścić wyjątek na podstawie słusznej przyczyny)
6. nie podlegają żadnej karze kanonicznej (prawnie wymierzonej lub stwierdzonej)
7. nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Podczas spisywania aktu chrztu dziecka w księgach metrykalnych, należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

1. odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
2. świadectwo ślubu kościelnego (jeśli odbył się poza naszą parafią)
3. dane personalne o rodzicach chrzestnych (zaświadczenia o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania)

Wypada, aby rodzice i chrzestni przystąpili z okazji chrztu do Sakramentu Pokuty i przyjęli Komunię świętą podczas Mszy świętej, w czasie której udzielany jest Chrzest.

Info:
W każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o 12.00.(z wyjątkiem miesiąca, kiedy wypada Boże Narodzenie i Wielkanoc) Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych w Niedzielę poprzedzający Chrzest św. po Mszy Św. o godzinie 17.00 i spisanie aktu.