BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

Ten dzień powstał z pragnienia Boga, zakochanego po uszy w ludziach. Misternie utkany jak pajęcza sieć, wrażliwy dzień jak krople rosy na liściach, szary jak szal babci z różańcem.

Przez niebo wędruje cisza, otwiera bramy Królestwa. Ta cisza to mowa Boga. Cisza. On milczy, abyś Ty teraz mówił. Boża Opatrzność stawia Cię dzisiaj wśród nas.

Witamy Cię serdecznie w Ulanie i ufamy, że ster, który przyjąłeś jest w mocnych ojcowskich dłoniach, Powierzamy Ci naszą Parafię, czuj się w niej gospodarzem.

2 lipca 2017 r. to dzień, w którym nasza wspólnota parafialna powitała nowego Proboszcza – ks. Krzysztofa Pawłowskiego.