POGRZEB KATOLICKI

 

Prawo do uroczystego pogrzebu mają wierzący i praktykujący katolicy oraz te osoby, które przed śmiercią pojednały się z Bogiem.

Zmarli, którzy nie spełnili tych warunków, zasługują na pogrzeb w pewien sposób ograniczony.

Zmarli, którzy nie utrzymywali za życia kontaktów z Kościołem (ateiści, obojętni religijnie, członkowie sekt) mają prawo do pochowania na cmentarzu wyznaniowym, ale bez udziału księdza.

Rodzina zmarłego, przy ustalaniu terminu pogrzebu, powinna przedstawić:

  1. akt zgonu (wydany przez lekarza),
  2. świadectwo zgonu (wydane przez Biuro Ewidencji Ludności),
  3. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu chorych i Wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

O zbawieniu lub potępieniu człowieka decyduje jedynie BÓG!

Za wszystkich zmarłych, w tym również za samobójców, wolno się modlić i polecać ich miłosierdziu Stwórcy.