SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Związek małżeński mogą zawierać osoby pełnoletnie (niepełnoletnie – za zgodą rodziców, sądu opiekuńczego oraz biskupa).

Sakrament małżeństwa udzielany jest zasadniczo w czasie Mszy św., w terminie ustalonym z narzeczonymi (zwykle w soboty oraz w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

Narzeczeni wcześniej ustalają datę ślubu, po czym zgłaszają ją w parafii w celu zajęcia terminu Mszy Świętej. Zostaną również skierowani na nauki przedślubne. W naszym dekanacie takie nauki są prowadzone w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim w ciągu weekendu(sobota i niedziela). Tam też odbywa się dzień skupienia dla narzeczonych.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty,
  2. metrykę chrztu z aktualną datą (ważna jest 6 miesięcy od daty wystawienia) i adnotacją o bierzmowaniu,
  3. świadectwa ukończenia religii z ostatniej klasy
  4. akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Miejscem spisania protokołu przedślubnego jest zwyczajowo parafia narzeczonej.

Po zgłoszeniu się do kancelarii narzeczeni muszą udać się do USC, właściwego ze względu na zamieszkanie jednej ze stron, w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego.

USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.

Jeśli małżeństwo zawiera katolik z osobą należącą do innego wyznania lub religijnie obojętną, strona katolicka powinna złożyć oświadczenie, że dołoży starań, aby dzieci były ochrzczone i wychowane po katolicku.

Zapowiedzi przedślubne wygłaszane są w parafiach zamieszkania narzeczonych. Osoby wiedzące o ewentualnych przeszkodach do zawarcia związku małżeńskiego powinny zgłosić te informacje do kancelarii parafialnej.

Świadkami do Sakramentu Małżeństwa powinni być katolicy praktykujący (przy ślubie konkordatowym – ukończone 18 lat), którzy podczas Mszy św. przystąpią do Komunii św.

Zaświadczenie dostarczają od własnego Ks. Proboszcza