SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Związek małżeński mogą zawierać osoby pełnoletnie (niepełnoletnie – za zgodą rodziców, sądu opiekuńczego oraz biskupa).

Sakrament małżeństwa udzielany jest zasadniczo w czasie Mszy św., w terminie ustalonym z narzeczonymi (zwykle w soboty oraz w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

Narzeczeni wcześniej ustalają datę ślubu, po czym zgłaszają ją w parafii w celu zajęcia terminu Mszy Świętej. Zostaną również skierowani na nauki przedślubne. W naszym dekanacie takie nauki są prowadzone w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim w ciągu weekendu(sobota i niedziela). Tam też odbywa się dzień skupienia dla narzeczonych.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty,
 2. metrykę chrztu z aktualną datą (ważna jest 6 miesięcy od daty wystawienia) i adnotacją o bierzmowaniu,
 3. świadectwa ukończenia religii z ostatniej klasy
 4. akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Miejscem spisania protokołu przedślubnego jest zwyczajowo parafia narzeczonej.

Po zgłoszeniu się do kancelarii narzeczeni muszą udać się do USC, właściwego ze względu na zamieszkanie jednej ze stron, w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego.

USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.

Jeśli małżeństwo zawiera katolik z osobą należącą do innego wyznania lub religijnie obojętną, strona katolicka powinna złożyć oświadczenie, że dołoży starań, aby dzieci były ochrzczone i wychowane po katolicku.

Zapowiedzi przedślubne wygłaszane są w parafiach zamieszkania narzeczonych. Osoby wiedzące o ewentualnych przeszkodach do zawarcia związku małżeńskiego powinny zgłosić te informacje do kancelarii parafialnej.

Świadkami do Sakramentu Małżeństwa powinni być katolicy praktykujący (przy ślubie konkordatowym – ukończone 18 lat), którzy podczas Mszy św. przystąpią do Komunii św.

Zaświadczenie dostarczają od własnego Ks. Proboszcza                                                                    

Wskazania liturgiczno-muzyczne

związane z celebracją sakramentu małżeństwa 

w Diecezji Siedleckiej

 

Odpowiadając na liczne zapytania, dotyczące muzyki podczas sprawowania liturgii sakramentu małżeństwa w Diecezji Siedleckiej oraz kierując się troską o kształtowanie charakteru celebracji liturgicznej właściwego godności sakramentu, Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej przygotowała podany niżej repertuar oraz niektóre uwagi wykonawcze i organizacyjne, które zatwierdzam jako obowiązujące w całej Diecezji Siedleckiej.

 1. W doborze utworów z podanego niżej repertuaru należy pamiętać, że muzyka instrumentalna lub wokalnoinstrumentalna nie może zastąpić wszystkich śpiewów wykonywanych przez zgromadzenie liturgiczne. Rekomenduje się, aby na rozpoczęcie liturgii oraz na procesję komunijną wykonywać śpiew wspólnie z ludem, a inną formę muzyczną ewentualnie zaproponować na przygotowanie darów i uwielbienie. Pieśni zgromadzenia liturgicznego wybieramy spośród listy śpiewów zatwierdzonych do użytku liturgicznego. Przypominamy, że kryterium tego nie spełniają piosenki religijne.
 2. Jeżeli wykonuje się utwór przed śpiewem na rozpoczęcie liturgii (np. podczas wejścia młodych do kościoła) winien on w swoim charakterze wprowadzać już do samej celebracji. Dopuszczalne jest „preludiowanie” przed rozpoczęciem liturgii, ale tylko w sposób, który wprowadza w odpowiedni klimat przygotowujący do celebracji. Z tej racji nie zaleca się wykonywania w tym miejscu np. marsza Wagnera lub innych utworów niewspółbrzmiących z charakterem świętych czynności, które po nich mają nastąpić.
 3. Po błogosławieństwie końcowym można wykonać opracowanie Ave Maria.
 4. Obrzędy małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich nie przewidują momentu podpisania dokumentów. Jeżeli odbywa się ono w kościele (np. po Mszy Świętej), można wykonywać utwory z poniższego repertuaru.
 5. Dopuszcza się w liturgii używanie również innych instrumentów poza organami. Zabronione są instrumenty, które wprost przeznaczone są i kojarzą się z muzyką rozrywkową lub rozrywką ludową (np. gitara elektryczna, akordeon, perkusja, fortepian), jak również typowo piosenkarski sposób śpiewania.
 6. Należy pamiętać o właściwej kolejności uzgodnień muzycznych związanych z celebracją małżeństwa. Winno się zacząć od rozmowy z duszpasterzem i organistą, a dopiero później zawierać ewentualne umowy z różnymi solistami. Ustalenie repertuaru z organistą powinno się dokonać z pewnym wyprzedzeniem (na ok. 2 lub 3 tygodnie przed uroczystością), tak aby dać możliwość odpowiedniego przygotowania.
 7. Ponadto, jedynie po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzem, można również podejmować wszelkie decyzje dotyczące wystroju kościoła podczas celebracji (kwiaty wyłącznie żywe, świece, emblematy itp.). Należy również zadbać o godność stroju właściwego dla uroczystości kościelnej, także wśród muzyków. Niedopuszczalne są odkryte ramiona i stroje niewspółbrzmiące z charakterem celebracji liturgicznej, której centrum jest Jezus Chrystus.
 8. Podstawowym kryterium wyboru utworów przeznaczonych do liturgii jest fakt, że powstały one do celów liturgicznych, wyrastając z liturgicznej i muzycznej tradycji Kościoła. Wszystkie zaproponowane poniżej utwory do wykonania w czasie liturgii małżeństwa spełniają to kryterium.
 9. W przypadku, gdy sakrament małżeństwa jest udzielany podczas Mszy św. sprawowanej według formularza innego niż Msza obrzędowa za nowożeńców, wówczas śpiewy dobiera się według zgodności z charakterem odpowiedniego dnia liturgicznego.
 10. Zgodnie z Obrzędami sakramentu małżeństwa dostosowanymi do zwyczajów diecezji
  w Polsce
  w uroczystej formie procesji wejścia kapłan, po pozdrowieniu narzeczonych u drzwi kościoła, poprzedza ich w procesji do ołtarza. W tej procesji, oprócz ministrantów, stosownie do miejscowych zwyczajów, mogą wziąć udział także rodzice i świadkowie. Obrzęd liturgiczny zatwierdzony w Polsce nie przewiduje formy doprowadzenia narzeczonej do ołtarza np. przez ojca.

 

Repertuar pieśni i utworów muzycznych do wykonania podczas liturgii ślubnej
w Diecezji Siedleckiej

 1. Pieśni:

Umiłowałeś swój Kościół, Chryste
Głoś imię Pana
Kto się w opiekę (zwrotka 1,5,8,9)
Pod Twą obronę
Pan jest mocą swojego ludu
Być bliżej Ciebie chcę
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Miłujcie się wzajemnie
Chwalcie Pana wszyscy
Ludu kapłański
Ojcze z niebios, Boże, Panie
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało
Wszystko Tobie oddać pragnę
Przykazanie nowe daję wam
Skosztujcie i zobaczcie
Jezu drogi, Tyś miłością
Panie, dobry jak chleb
Panie, pragnienia ludzkich serc
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Dzięki, o Panie, składamy dzięki
Jezusowi cześć i chwała za miłości cud
Czego chcesz od nas, Panie
Ubi caritas
Miłujmy się nawzajem, jak Jezus umiłował nas
W dobroci swej powiedział Pan
O Panie, tyś moim pasterzem
Bóg jest miłością

 1. Literatura organowa

 

 1. Zbiory i cykle utworów organowych do wykorzystania podczas liturgii jak również przed lub po niej: 

Léon Boëllmann – Heures Mystiques tom I i II
Moritz Brosig – Preludia op. 12, op. 46, op. 47, op. 52, op. 60, op. 61
Antoni Chlondowski – 225 łatwych preludiów
Théodore Dubois – 7 utworów na organy
Théodore Dubois – 10 utworów na organy
Théodore Dubois – 12 utworów na organy
César Franck – L`Organiste
Krzysztof Grzeszczak – Preludia chorałowe na organy tomy I-IV (w zależności od okresu liturgicznego)
Aleksandre Guilmant – Pièces dans different styles pour orgue z. 1-6
Tomasz Kalisz – Improwizacje na organy na tematy pieśni kościelnych
Władysław Żeleński – 25 preludiów na organy op. 38
Max Reger – 30 kleine Choralvorspiele op. 135a
Louis J.A. Lefebure-Wely – L’organiste moderne
J.S.Bach –Triowe sonaty organowe
J.S.Bach –Chorały lipskie
J.S. Bach – Orgelbüchlein

 1. Boellmann – Suita Gotycka, op.25
 2. Mendelssohn Bartholdy – Sonaty organowe

 

 1. Utwory organowe – w całości lub w części do wykorzystania podczas liturgii jak również przed lub po niej: 

Jacques-Nicolaus Lemmens – Fanfare
Craig Sellar Lang – Tuba tune in D
Nicolaus de Grigny – Veni Creator
Heinrich Scheidemann – Preludium G nr 13
Charles-Marie Widor – V symfonia organowa op. 42, toccata
J.S. Bach – preludia i fugi, np.:
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga D-dur BWV 532
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur BWV 541
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur (małe) BWV 557
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga B-dur (małe) BWV 560
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur BWV 568
Johann Sebastian Bach – Preludium chorałowe Liebster Jesu BWV 731
Moritz Brosig – Preludium G-dur op. 3/2
Moritz Brosig – Preludium C-dur op. 52/1
Dietrich Buxtehude – Preludium in C BuxWV 136
Dietrich Buxtehude – Preludium in E BuxWV 141
Dietrich Buxtehude – Preludium in F Bux WV 144
Dietrich Buxtehude – Preludium in F Bux WV 145
Dietrich Buxtehude – Preludium in G BuxWV 147
Antoni Chlondowski – Preludium G-dur (marsz)
Louis Couperin – Pange lingua OL 36a
Jean François Dandrieu – Dialogue D-dur ze zbioru Premier livre de Pieces d`Orgue
Marcel Dupré – Lobt Gott, ihr Christen alle gleich op. 28
Marcel Dupré – Rejoice greatly, o my soul op. 59
Maurice Duruflé – Choral varié Veni creator op. 4
Aleksandre Guilmant – Nuptial Postlude op. 20
David N. Johnson – Trumpet tune in D
Henry Purcell – Trumpet tune
Max Reger – Lobe den Herren, den mächtigen König op. 67
Gordon Young – Trumpet tune
Feliks Rączkowski – Marsz ślubny
Craig Sellar Lang – Tuba Tune

 • Literatura instrumentalna, wokalno-instrumentalna, na instrument
  z towarzyszeniem organów lub w transkrypcji na organy solo do wykorzystania podczas liturgii jak również przed lub po niej:
   

Anton Bruckner – Te Deum
Johann Sebastian Bach – Jesus bleibet meine Freude – chorał z Kantaty 147
Marc-Antoine Charpentier – Prelude dal “Te Deum”
César Franck – Panis angelicus z Messe a trois voix Opus 12
Karl Jenkins – Ave verum
Wolfgang Amadeusz Mozart – Ave verum
Wolfgang Amadeusz Mozart – Agnus Dei z Mszy Koronacyjnej
Adam Szczepański – Antyfona ślubna na głos, skrzypce i organy
Antonio Vivaldi – Domine Deus

 1. Literatura chóralna do wykorzystania podczas liturgii jak również przed lub po niej:

Jacques Berthier – Ubi Caritas
Henryk Jan Botor – Deus Caritas est
Henryk Jan Botor – Misericordias Domini
Anton Bruckner – Christus factus est
Anton Bruckner – Locus iste
Michael Corboz – Laudate Dominum
Maurice Duruflé – Ubi Caritas
Edward Elgar – Ave verum
César Franck – Domine non secundum
André Gauzes – Mądrość stół zastawiła obficie
Ola Gjeilo – Ubi Caritas
Mikołaj Gomółka – Nieście chwałę, mocarze
Charles Gounod – O Salutaris Hostia
Hans Leo Hassler – Cantate Domino
Franciszek Lessel – Boże, którego dobroć
Ferenc Liszt – O salutaris Hostia
Juliusz Łukaszewski – Jubilate Deo
Tadeusz Maklakiewicz – Offertorium
Giuseppe Ottavio Pitoni – Cantate Domino
Giacomo Rossini – O Salutaris z Małej Mszy Uroczystej
John Rutter – The Lord bless you and keep you
Józef Świder – Alleluja
Józef Świder – Cantate Domino
Józef Świder – Kto szuka Cię
Wacław z Szamotuł – Błogosławiony człowiek
Charles Gounod – Laudate Dominum

 

Repertuar pieśni i utworów do wykonania jedynie poza liturgią

Ave Maria do wykonania poza liturgią (np. na zakończenie, przed opuszczeniem kościoła):

Johann Sebastian Bach – Charles Gounod – Ave Maria
Pietro Mascagni – Ave Maria
Harrison Milard – Ave Maria
Franciszek Schubert – Ave Maria
Jacob Arcadelt – Ave Maria – Ave Maria
Franz Biebl – Ave Maria
Anton Bruckner – Ave Maria
Edward Elgar – Ave Maria
Josquin dés Prés – Ave Maria
Camille Saint Saëns – Ave Maria

Inne utwory do wykonania jedynie po zakończonej liturgii, podczas wyjścia z kościoła: 

Gordon Young – Prelude in classic style
Felix Mendelssohn Bartholdy – Marsz weselny
Richard Wagner – Marsz weselny

Troskę Kościoła o właściwy kształt muzyki w liturgii wyraził przed laty Ojciec Święty Benedykt XVI, w Adhortacji postsynodalnej Sacramentum caritatis: «W ramach „Ars celebrandi” znaczące miejsce zajmuje śpiew liturgiczny. Słusznie Św. Augustyn w swym słynnym kazaniu stwierdza: „Nowy człowiek zna nowe pieśni. Śpiew jest objawem wesołości. Jeśli wnikliwiej to rozpatrzymy, stwierdzimy, że to sprawa miłości”. Lud Boży zebrany na celebracji śpiewa chwałę Bogu. Kościół, w swej dwutysiącletniej historii tworzył i nadal tworzy muzykę i śpiewy, które stanowią dziedzictwo wiary i miłości, i których nie należy zagubić. Na prawdę w liturgii nie możemy powiedzieć, że jeden śpiew jest równy innemu. Należy przy tym unikać ogólnej improwizacji lub wprowadzania takich gatunków muzycznych, które nie szanują zmysłu liturgii. Śpiew jako element liturgiczny, winien być włączony we właściwą formę celebracji. W konsekwencji wszystko – tekst śpiewu, melodia i wykonanie – powinno odpowiadać znaczeniu celebrowanej tajemnicy, poszczególnym częściom obrzędu».

 

                                                                                               Biskup Siedlecki