Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu powstał w naszej parafii 18.04.2018r. za zgodą Księdza Proboszcza. Na początku utworzyły się 4 kręgi zawierające 15 rodzin w każdym kręgu. W  obecnym czasie jest 8 kręgów. Pięknym zwyczajem członków kręgu jest uczestniczenie raz w miesiącu we wspólnej Mszy Świętej każdego 18 dnia miesiąca. Jest to okazja do wspólnej modlitwy, polecenie Bogu przez ręce Maryi rodzin należących do apostolatu.

Założycielem ruchu szensztackiego był ojciec Józef Kentenich, który 18.10.1914r. razem z gimnazjalistami zawarł przymierze miłości z Matką Bożą. W Polsce jest 6 sanktuariów, najbliżej Sanktuarium Wierności w Świdrze. Ojciec Józef Kentenich oraz jego wychowankowie zwracali się do Maryi wezwaniem: Trzykroć Przedziwnej co wskazywało na relację Matki Bożej do Trzech Osób Boskich: Maryja jest Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego. Matka Boża działa w sanktuarium szensztackim jako wychowawczyni nowego człowieka w nowej wspólnocie.

Przyjmując obraz Matki Bożej, przygotowujemy  godne miejsce w naszym domu. Zawierając przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, kierujemy nasze myśli i serca do Maryi, która nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, która pomaga nam we wszystkich naszych sprawach i problemach. Maryja przychodzi do domów jako ta ,która przynosi Chrystusa.

Comiesięczne  odwiedziny przez Matkę Bożą Pielgrzymującą nadają naszej codzienności duchowy rytm, by zatrzymać się na chwilę, by popatrzeć na Maryję i Jezusa, by wejść z Nimi w kontakt choćby przez krótki moment, poprzez spojrzenie: Maryjo, Ty przychodzisz do nas, Przynosisz nam Jezusa, Ty interesujesz się naszą codziennością, Cieszysz się razem z nami, Pomagasz nam nieść nasze cierpienia, Jesteśmy dla Ciebie ważni i cenni!