Proboszcz:
Ks.Sergiusz Góralczuk           od  2.07.1977 r.  do  22.10.1988 r.
Wikariusze:
Ks. Michał Rozwadowski      od 01.07.1983 r.  do 30.06.1984 r.
Ks. Marian Frańczuk             od 01.07.1984 r.  do 28.08.1989 r.

 

Proboszcz:
Ks. Kazimierz Musiej          od 23.10.1988 r.    do 13.03.1999 r.
Wikariusze:
Ks. Marek Matusik                od 28.08.1989 r.   do 25.08.1991 r.
Ks. Mirosław Gorzała           od 25.08.1991 r.     do 01.07.1992 r.
Ks. Marek Chojnowski       od 01.07.1992 r.       do 27.08.1992 r.
Ks. Jan Mroczek                    od  27.08.1992 r.   do  01.07.1993 r.
Ks. Sławomir Malon              od 01.07.1993 r.       do 01.07.1998 r.
Ks. Jacek Sereda                 od 01.07.1998 r.      do  17.08.1999 r.

 

Proboszcz:
Ks. Stanisław Wakulski      od 14.03.1999 r.  do 9.08.2011 r.
Wikariusze:
Ks. Zbigniew Komoszka     od  01.07.1999 r. do 18.08.2001 r.
Ks. Sławomir Połóg             od 17.08.1999 r.  do 30.06.2005 r.
Ks. Karol Jakubiak              od 18.08.2001 r.  do 30.06.2005 r.
Ks. Marcin Dąbrowski         od 01.07.2003 r. do 30.06.2005 r.
Ks. Andrzej Zozula              od 01.07.2005 r. do 30.06.2007 r.
Ks. Alfred Wasiluk                   od .07.2005 r. do 30.06.2007 r.
Ks. Marek Buch                  od  01.07.2006 r. do 30.06.2008 r.
Ks. Adam Całus                  od 01.07.2007 r. do 30.06.2011 r.
Ks. Krzysztof Banasiuk      od 18.08.2008 r. do 30.06.2011 r.

Proboszcz:
Ks. kan. Andrzej Witkowski od 10.08.2011 r. do 30.07.2017 r.
Wikariusze:
Ks. Tomasz Sałasiński        od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r.
Ks. Paweł Wojdat               od  01.07.2011 r. do 30.06.2013 r.
Ks. Leon Bobrowski           od 01.07.2013 r.  do 30.06.2015 r.
Ks. Tomasz Gdula             od 01.07.2014 r.  do  21.08.2016 r.

Proboszcz:
Ks. Krzysztof Pawłowski   od 01.07.2017 r.
Wikariusze:
Ks. Łukasz Michaluk         od 22.08.2016 r. do 30.06.2018 r.
Ks. Mirosław Żaczek         od 01.07.2015 r. do 30.06.2020 r.
Ks. Waldemar Kułak         od 01.07.2016 r. do 03.08.2019 r.
Ks. Piotr Sawiuk                od 22.08.2019 r.
Ks. Michał Pniewski          od 1.07.2020 r.

 

W parafi pomagają:
Emeryt ks. kan Stanisław Wakulski