DZIĘKCZYNIENIE PANU BOGU.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

NA DZIĘKCZYNIENIE PANU BOGU 

ZA PIELGRZYMKĘ DO WILNA.

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA CZAS WSPÓLNEJ MODLITWY

Z PROŚBĄ O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PIELGRZYMÓW ODBĘDZIE SIĘ  – dnia 19 maja ( niedziela) o godz. 8.00

w kościele w Ulanie.

 

ZAPRASZAMY NA TRIDUUM PASCHALNE.

NIEDZIELĄ PALMOWĄ ROZPOCZĘLIŚMY WIELKI TYDZIEŃ.

WIELKI TYDZIEŃ – TO WIELKIE WYDARZENIA ZBAWCZE.

WIELKI CZWARTEK – OSTATNIA WIECZERZA USTANOWIENIE EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA. PRZYJDŹ NA GODZ. 18.00 NA MSZĘ ŚWIĘTĄ  I PODZIĘKUJ BOGU ZA  MSZĘ ŚW. I KAPŁANÓW. 

WIELKI PIĄTEK – PRZYJDŹ NA GODZ. 18.00 NA LITURGIĘ MĘKI PAŃSKIEJ I PODZIĘKUJ BOGU ZA JEGO ZBAWCZĄ MĘKĘ I ŚMIERĆ. ZA DAR ZBAWIENIA.

WIELKA SOBOTA – TO NIE TYLKO ŚWIECENIE POKARMÓW, ALE TO ŚWIĘTOWANIE  ZWYCIĘSTWA  JEZUSA NAD GRZECHEM I ŚMIERCIĄ. PRZYJDŹ NA GODZ. 19.00 DO KOŚCIOŁA I PODZIĘKUJ PANU BOGU ZA JEGO MIŁOŚĆ I ZMARTWYCHWSTANIE. 

 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

KTO I KIEDY PROWADZI NABOŻEŃSTWO:

  • 8 MARCA – SERCE JEZUSOWE i LEGION MARYI.
  • 15 MARCA – KÓŁKA RÓŻAŃCOWE.
  • 22 MARCA – KANDYDACI DO BIERZMOWANIA ( dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania ).
  • 29 MARCA – MATKA BOŻA PIELGRZYMUJĄCA.
  • 5 KWIETNIA – CARITAS.
  • 7 KWIETNIA ( niedziela) godz. 18.00 – “w plenerze”- wioskami naszej parafii – KOŁO PRZYJACIÓŁ K.R.P. ( biorą w niej udział wszyscy kandydaci do Bierzmowania).
  • 12 KWIETNIA – CHÓR PARAFIALNY.
  • 14 KWIETNIA ( niedziela palmowa) – KATECHECI.