ZAPRASZAMY DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Pt. ” POCZTÓWKA NA BOŻE NARODZENIE”. 

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE PRZYGOTOWAĆ TYLKO JEDNĄ PRACĘ. 

FORMA WYKONANIA POCZTÓWKI DOWOLNA. ( malowana, wyklejana, wycinanka itp.).

NIE WYKONUJEMY PRAC TECHNIKĄ KOMPUTEROWĄ.

WYKONANIE PRAC MA BYĆ RĘCZNE. 

NA POCZTÓWCE MUSI BYĆ STAJENKA LUB ŻŁÓBEK Z JEZUSEM. 

FORMAT POCZTÓWKI ( wielkość zwykłego zeszytu – A 5.). 

MOŻE TO BYĆ PRACA Z POMOCĄ RODZICÓW.

CZAS SKŁADANIA PRAC DO 30 LISTOPADA.

GOTOWE PRACE PRZYNOSIMY DO SWOICH KATECHETÓW. 

PRACE PRZYNIESIONE PO CZASIE I TE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W REGULAMINIE –  NIE BĘDĄ OCENIANE.

ZWYCIĘSKIE PRACE ZOSTANĄ WYBRANE PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ.

PRZY OCENIE  BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ: ESTETYKA PRACY, POMYSŁ, TECHNIKA WYKONANIA ( STOPIEŃ TRUDNOŚCI), PRZESŁANIE, CZYTELNOŚĆ SYMBOLIKI . BOŻONARODZENIOWEJ.

PRZEWIDZIANE DYPLOMY ZA UDZIAŁ I NIESPODZIANKI. 

NAJLEPSZE PRACE BĘDĄ DANE DO DRUKU. 

W CELU DANIA PRAC DO DRUKU RODZICE BĘDĄ MUSIELI PODPISAĆ OŚWIADCZENIE, ŻE ZGADZAJĄ SIĘ NA PRZETWARZANIE I UPUBLICZNIENIE DANYCH OSOBOWYCH SWOJEGO DZIECKA.