GRUPA  1 – P. AGNIESZKI FRĄCZEK – 20 LISTOPADA ( wtorek), godz 17.30.

GRUPA  2 – P. BEATY PIEKARSKIEJ – 16 LISTOPADA (piątek), godz. 18.00. 

GRUPA  3 – P. TADEUSZA KRAWCZYKA – 13 LISTOPADA ( wtorek), godz. 18.00.

GRUPA 4 – KS. WALDEMARA KUŁAKA – 15 LISTOPADA (czwartek), godz. 18.00.

GRUPA 5 – KS. MIROSŁAWA ŻACZKA – 21 LISTOPADA (środa), godz. 18.00. 

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALI NA WIKARIACIE. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.