Wszyscy mogliśmy podziękować Panu Bogu za plony ziemi. 

A  Msza święta, to najbardziej uroczysta  forma, w jakiej człowiek może dziękować Bogu. 

Response code is 400