” Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem. “.

Bóg zapalił na nowo światło, które zgasło przez grzech.