” OTO  DRZEWO KRZYŻA NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA”.

“Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu dzięki Ci za Twej męki trud”. 

Krzyż stoi w centrum naszej wiary i dlatego w Wielki Piątek adorujemy

ten znak naszego ZBAWIENIA.