Dnia 9 października 2017 r. nasz Zespół Szkół im. Jana Pawła II przeżywał święto swojego Patrona. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym. Przypomnieliśmy sobie, że celem naszego życia jest świętość, do której zaprasza nas Bóg, a święci nam pomagają.   Prosiliśmy dobrego Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o potrzebne łaski na czas zdobywania wiedzy i mądrości.