W drugą niedzielę lipca w naszej parafii odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Małgorzaty. Sumie Odpustowej przewodniczył ks. Marian Pyrka. Był to czas wsłuchiwania się w głos Pana Boga i przybliżenia się do świętości przez przyjęcie daru Odpustu zupełnego. Wszystkim, którzy uświetnili tę uroczystość dziękujemy.

Niech św. Małgorzata – patronka naszej wspólnoty parafialnej wyprosi nam u Jezusa umocnienie w wierze i odwagę w dawaniu świadectwa.