Wszystko co ma początek musi mieć też i koniec…

Zgodnie z dekretem księdza biskupa od 1 lipca w naszej parafii urząd proboszcza będzie pełnił ks. Krzysztof Pawłowski. Dlatego w niedzielę o godzinie 1200 podczas uroczystej Eucharystii parafianie, oraz ks. Dziekan kanonik Roman Wiszniewski  chcieli podziękować obecnemu księdzu proboszczowi za sześć lat służby w Ulańskiej parafii. Ks. Kanonik Andrzej Witkowski pełnił urząd proboszcza od 2011r.

Ks. Proboszcz troszczył się rozwój duchowy naszej parafii o czym świadczy powstanie koła Caritas oraz wspólnoty Serca Pana Jezusa. Wśród obowiązków duszpasterskich nie zabrakło  zmysłu gospodarczego, o czym mówią prace gospodarcze wykonane w ostatnich latach min; remont organów, budowa parkingu przy cmentarzu czy wymiana nagłośnienia

Jeszcze raz dziękują za wszelką opiekę, wychowanie, trud, okazane serce dla nas. Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi w parafii Oleksin.

Bóg zapłać!