LWÓW piękny i bardzo ekumeniczny. Mogliśmy się o tym przekonać będąc na Pielgrzymce parafialnej. Wszystkim dziękujemy za udział w tym religijnym wyjeździe. A ci, którzy nie byli – niech żałują.