ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

Dnia 21 maja w naszej Parafii przeżywaliśmy Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Stanisława Wakulskiego. Uroczystość ta była wspaniałą okazją do podziękowania Panu Bogu za dar kapłaństwa oraz Ks. kanonikowi Stanisławowi za świadectwo kapłańskiego życia.