Dnia 3 maja w Uroczystość Królowej Polski w kaplicy w Krasewie odbyły się Uroczystości Odpustowe. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Łukasz Gomółka.  Wszystkim dziękujemy za obecność i modlitwę podczas Odpustu.