Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna to 3 Święte dni podczas których dokonało się nasze ZBAWIENIE. Liturgia kościoła pomaga nam przeżywać te wielkie Tajemnice wiary.