PYTANIA DO EWANGELII ŚW. MATEUSZA.

 1. Kto i z jakim przesłaniem wystąpił przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa?
 2. Kto i gdzie udzielił chrztu Jezusowi?
 3. Po co Jezus wyszedł na pustynię i co tam się stało?
 4. Do kogo było skierowane kazanie na Górze i jakim wydarzeniem się rozpoczyna?
 5. Wymień 8 błogosławieństw.
 6. Po co Jezus wybiera 12 Apostołów i wymień ich imiona.
 7. Wymień przynajmniej 2 osoby, które uzdrowił Jezus.
 8. Na jakie miejsca pada ziarno w przypowieści o siewcy?
 9. Wyjaśnij sens przypowieści o siewcy.
 10. Opowiedz przypowieść o chwaście.
 11. Co dokonał się na górze Tabor?
 12. Opowiedz historie o bogatym młodzieńcu.
 13. Czego uczymy się z wydarzenia; ” Jezus chodzi po jeziorze”.
 14. Wyjaśnij sens przypowieści o chwaście.
 15. Opowiedz przypowieść o pannach i jakie jest jej przesłanie.
 16. Opowiedz przypowieść o uczcie królewskiej i jakie jest jej znaczenie?
 17. Czego uczy nas przypowieść o talentach?
 18. Czego uczy nas Jezus w przypowieści o robotnikach w winnicy?
 19. Czego uczy nas Opis Sądu Ostatecznego?
 20. Kto zdradził Jezusa i dlaczego?
 21. Kto osądził Jezusa?
 22. Na jakiej Górze umiera Jezus i kto jest tam razem z Nim ukrzyżowany?
 23. Jakie słowa wypowiada Jezus na krzyżu?
 24. Cym się różni postawa Piotra od postawy Judasza?
 25. Jakie zadanie otrzymują uczniowie od Zmartwychwstałego Jezusa?
 26. Jakim wydarzeniem kończy się Ewangelia Mateusza?