Każdego roku w naszej Parafii przeżywamy uroczyste chwile. A są nimi odpusty parafialne. Jest to wspaniała okazja, aby ożywiać i umacniać swoja wiarę.