Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu dekoracji w naszym kościele. Dziękujemy młodzieży z naszej szkoły, panu katechecie Tadeuszowi,  państwu Ewie i Arturowie Gajdzie za trud jaki włożyli w przygotowanie stajenki, choinek i innych dekoracji w naszym kościele.