OGNISKO DLA BIERZMOWANYCH

BARDZO SIĘ CIESZĘ Z WASZEGO POMYSŁU – WSPÓLNEGO SPOTKANIA PRZY OGNISKU PO UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA. 

ZATEM ZGODNIE Z WASZĄ PROPOZYCJĄ ZAPRASZAM NA OGNISKO

W CZWARTEK 23 MAJA PO MSZY WIECZOROWEJ NA GODZ. 19.00. 

PRZYNIEŚCIE NAPOJE, MOŻE KTÓRAŚ Z WASZYCH MAM UPIECZE NAM CIASTO.

 

DZIĘKCZYNIENIE PANU BOGU.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

NA DZIĘKCZYNIENIE PANU BOGU 

ZA PIELGRZYMKĘ DO WILNA.

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA CZAS WSPÓLNEJ MODLITWY

Z PROŚBĄ O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PIELGRZYMÓW ODBĘDZIE SIĘ  – dnia 19 maja ( niedziela) o godz. 8.00

w kościele w Ulanie.

 

ZAPRASZAMY NA TRIDUUM PASCHALNE.

NIEDZIELĄ PALMOWĄ ROZPOCZĘLIŚMY WIELKI TYDZIEŃ.

WIELKI TYDZIEŃ – TO WIELKIE WYDARZENIA ZBAWCZE.

WIELKI CZWARTEK – OSTATNIA WIECZERZA USTANOWIENIE EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA. PRZYJDŹ NA GODZ. 18.00 NA MSZĘ ŚWIĘTĄ  I PODZIĘKUJ BOGU ZA  MSZĘ ŚW. I KAPŁANÓW. 

WIELKI PIĄTEK – PRZYJDŹ NA GODZ. 18.00 NA LITURGIĘ MĘKI PAŃSKIEJ I PODZIĘKUJ BOGU ZA JEGO ZBAWCZĄ MĘKĘ I ŚMIERĆ. ZA DAR ZBAWIENIA.

WIELKA SOBOTA – TO NIE TYLKO ŚWIECENIE POKARMÓW, ALE TO ŚWIĘTOWANIE  ZWYCIĘSTWA  JEZUSA NAD GRZECHEM I ŚMIERCIĄ. PRZYJDŹ NA GODZ. 19.00 DO KOŚCIOŁA I PODZIĘKUJ PANU BOGU ZA JEGO MIŁOŚĆ I ZMARTWYCHWSTANIE.