Różaniec z Radiem Podlasie

Ulaniacy na antenie Katolickiego Radia Podlasie.

Siostry z Legionu Maryi wraz z księdzem Łukaszem poprowadziły wczoraj na antenie Katolickiego Radia Podlasie wieczorną modlitwę różańcową. Prezydium Matki Bożej Pocieszenia wraz ze słuchaczami radia modliło się w sposób szczególny w intencji pokoju w Syrii, a także w intencjach Ojca Świętego Franciszka. Rozważania podjęte w trakcie modlitwy różańcowej nawiązywały do przeżywanych niedawno wydarzeń paschalnych Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu modlitwy ksiądz Łukasz udzielił błogosławieństwa wszystkim radiosłuchaczom oraz nie zapomniał pozdrowić parafian z Ulana.

A kto słuchał w tym czasie radia, mógł usłyszeć pozdrowienia dla naszej parafii. 🙂 (więcej…)

BOŻE MIŁOSIERDZIE

W Święto Bożego Miłosierdzia w GODZINIE MIŁOSIERDZIA w kościele parafialnym zebraliśmy się na modlitwie adoracyjnej, aby UWIELBIĆ PANA JEZUSA w Jego miłosierdziu.
Jako wprowadzenie do Adoracji młodzież pokazała pantomimę o walce dobra ze złem, pt. „7 grzechów”.

JEZUS ZAWSZE ZWYCIĘŻA!

PRZEDSTAWIENIE – SERCE OJCA

W czasie Wielkiego Postu mieliśmy okazję, aby w trochę inny sposób spojrzeć na Pana Boga. Młodzież z parafii Ulan przygotowała i pokazała Przedstawienie oparte na przypowieści O Synu Marnotrawnym, pt. Serce Ojca. Miało ono na celu obalenie kilku mitów o niewłaściwym obrazie Pana Boga. Bóg jest Miłosiernym i kochającym Ojcem, który zawsze czeka na nasz powrót i zawsze jest gotowy nam wybaczyć popełnione zło.

PANTOMIMA pt. „RĘCE”.

Podczas czuwania w Wielki Czwartek młodzież z parafii Ulan pokazała piękną Pantomimę opowiadającą o tym, jak można wykorzystać Boże dary. Ręce, które dał nam Bóg mogą służyć do czynienia dobra – do budowania i do zła – do niszczenia. Centralną osobą jest Jezus, który proponuje drogę miłości i przyjaźni ze sobą.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„OTO SĄ BOWIEM ŚWIĘTA PASCHALNE,

W CZASIE KTÓRYCH ZABIJA SIĘ PRAWDZIWEGO BARANKA”

Wszystkim kochanym Parafianom życzymy, aby Zmartwychwstały Pan przemieniał Wasze życie, dawał Wam siłę do pokonywania trudności, a swoją łaską rozświetlał mroki wszelkiego zła.

Niech Was prowadzi drogą wiary do prawdziwego szczęścia.

Chrystus zmartwychwstał – Alleluja!

(więcej…)

KONKURS: „PALMA DLA JEZUSA”.

W V niedzielę Wielkiego Postu zakończył się czas przygotowywania palm na konkurs.

Dzieci przygotowały 45 pięknych palm, które wzięły udział w walce o tę najpiękniejszą.

Wybór  był trudny, dlatego zostały przyznane 2 pierwsze miejsca.

Zwycięzcami konkursu zostali: EMILIA PIEKARSKA i KINGA WITEK – I miejsca.

KACPER ZIENKIEWICZ – II miejsce i ZUZANNA BOTWINA – III miejsce.

Wszystkim dzieciom za udział w konkursie bardzo dziękujemy.

(więcej…)

DROGA KRZYŻOWA W ULANIE

Już po raz drugi wyruszyliśmy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej po drogach naszej parafii.

W tym roku mieliśmy do przejścia 15 km. Pan Bóg dał nam piękna pogodę i zapał.

Dlatego tym razem w nabożeństwie uczestniczyło ponad 350 osób i nie tylko z naszej Parafii.

Wszystkim, którzy swoją obecnością, modlitwą i skupieniem

dali piękne świadectwo wiary bardzo DZIĘKUJEMY.

(więcej…)